skip to Main Content

Hyödyllistä tietoa

1.     Ravitsemuksen suositukset

Ravinnolla on huomattava vaikutus ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveelliset elämäntavat laskevat merkittävästi useimpien sairauksien riskejä. Hyvällä ravitsemuksella ratkaiset riittävän energia tason päiviin. Ruoka-annosten ikääntyvällä pienentyessä ravinnon monipuolisuus sekä riittävä proteiinin ja energian saanti ruokavaliossa korostuvat. Fyysinen aktiivisuus yleensä kasvattaa nälkää – ruoki siis ruokahalua liikunnalla. Janontunne heikkenee ikäännyttäessä, joten riittävästä nesteensaannista on pidettävä erityistä huolta. Sopiva määrä on 5–8 lasillista eli noin 1–1,5 litraa päivässä.

 • Terveellinen ruoka on maukasta, monipuolista, värikästä ja se sisältää paljon vitamiinejä ja kivennäisaineita. Pidä huoli säännöllisestä ateriarytmistä ja riittävästä juomisesta.
 • Syö kasviksia, hedelmiä ja marjoja useita kertoja päivässä
 • Syö täysjyväleipää ja -puuroa
 • Käytä leivälle kasvirasvalevitettä ja suosi kasviöljyjä
 • Syö kalaa ainakin kahdesti viikossa
 • Nauti rasvatonta maitoa tai piimää päivittäin, mutta janoon vettä
 • Valitse vähäsuolaisia elintarvikkeit

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/esitteet/ravinto_ja_liikunta_tasapainoon.pdf


2.    Liikkumisen suositukset

Liikunta on lääke. Riittävä liikkuminen vahvistaa kehoa ja mieltä. Kymmenen vuotta käytössä ollut liikuntapiirakka yli 65-vuotiaille on samalla muuttunut 65+ liikkumisen suositukseksi. Ikäihmisten suosituksessa painotetaan 18–64-vuotiaiden suosituksia enemmän lihasvoimaa ja tasapainoa, joilla on vaikutusta erityisesti arjessa selviytymiseen, liikkumiskykyyn sekä esimerkiksi kaatumisten ehkäisyyn. Suositus korostaa liikkumisen monipuolisuutta. Tavoitteena on toimintakykyä ylläpitävä tai parantava liikkuminen.

 • Kestävyysliikuntaa 2 t 30 min viikossa, vähintään 10 minuutin pätkissä • kohtalainen teho, lievästi hengästyen (esim. reipas kävely)
 • Yksi tai useampia 8–12 toiston lihaskuntoharjoituksia 8–10:lle eri lihasryhmälle, niin että lihakset väsyvät • 2 kertaa viikossa
 • Tärkeimpiin lihasryhmiin ja niveliin kohdistuvaa venytystä 15–60 sekunnin ajan • vähintään 2 kertaa viikossa, ikääntymisen myötä useammin

https://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus/yli-65-vuotiaiden-liikkumisen-suositus


3.     Hyvän unen merkitys

Unen merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille on suuri – Uni puhdistaa aivot. Laadukkaaseen uneen kannattaa panostaa ja miettiä siihen hyviä keinoja, jotka parantavat unen laatua.

https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/uni


4.     Mitä ovat arvonlisäverottomat kotipalvelun tukipalvelut?

Tukipalvelut ovat kotipalvelun tarjoaman hoidon rinnalla tarvittuja täydennyspalveluja. Tukipalvelut ovat usein ensimmäisiä itsenäisen asumisen tueksi tarvittuja palveluja. Asiakkaan ei siis tarvitse olla kotihoidon asiakas.

Tukipalveluja ovat:

 • Siivous
 • Ulkoilu
 • Ateriapalvelu
 • Vaatehuolto
 • Kaupassakäynti ja muut asiointipalvelut
 • Saattajapalvelu
 • Kylvetys- ja saunotuspalvelu
 • Sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut
 • Pihatyöt

Kuinka saat palvelua arvonlisäverottomasti?

 • Mikäli toimintakykysi on alentunut sairauden, iän tai vamman vuoksi, ota yhteyttä ja sovitaan veloitukseton kotikäynti.
 • Arvonlisäverottoman palvelun kriteerien täyttyessä vastuuhenkilömme myöntää oikeuden ostaa palvelut arvonlisäverovapaana.
 • Arvonlisäveron maksuvapauden voit saada tilanteesta riippuen myös määräajaksi.
 • Kartoitettuamme palveluntarpeen, teemme palvelusuunnitelman juuri Sinua varten.
 • Teemme palvelusopimuksen sosiaalihuoltopalvelun tuottamisesta.

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/toimialakohtaista-tietoa/yksityisten_sosiaalihuoltopalvelujen_ar/


5.    Rahoitus

Kotitalousvähennys

Palveluistamme saat kotitalousvähennystä, mikäli et saa kotihoitoon muita avustuksia esim. Omaishoidon tukea tai sosiaali- ja terveyshuollon palveluseteliä, jonka kunta on myöntänyt.

Kotitalousvähennys on vuonna 2022-2023 60% työn osuudesta (kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä). Kotitalousvähennyksen maksimi on 3 500 euroa vuodessa. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten voit saada puolisosi kanssa yhteensä 7 000 euron vähennyksen. Jos 3 500 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa hakea vain toiselle puolisolle. Silloin omavastuu vähennetään vain yhden kerran.

Olemme ennakkoperintärekisteriin merkitty yritys, voit vähentää 60 % arvonlisäverottomasta työn osuudesta. Esimerkkilaskelma: työn osuus on 3 000 euroa (kotitalous vähennys -60%) + omavastuu 100 euroa = Verovähennyksen jälkeen maksettava osuus on vain 1 300 euroa.

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Kotitalousvähennystä haetaan jälkikäteen. Voit ilmoittaa maksamasi palvelun verottajalle OmaVero-verkkopalvelussa tai postitse erillisellä lomakkeella. Tarkemmat ohjeet löydät www.vero.fi -sivustolta

Eläkettä saavan hoitotuki

Hoitotuen tavoitteena on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa.
Sinulla voi olla oikeus hoitotukeen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • olet kokopäiväisesti eläkkeellä
 • sinulla on lääkärin toteama vamma tai sairaus
 • toimintakykysi on heikentynyt vähintään vuoden ajan
 • tarvitset vamman tai sairauden takia apua tai ohjausta.

https://www.kela.fi/lomakkeet

Käänteinen asuntolaina

Voit asua kotona ja voit käyttää parempi arki – palveluita kodissasi. Käänteistä asuntolainaa saa, mikäli asunto on helposti myytävissä ja se on maksettu tai lähes maksettu. Saat asuntoa vastaan lainaa, jota voit käyttää mm. Hoiva- ja hyvinvointipalveluiden hankkimiseen.

 • Asuntosi pysyy omistuksessasi
 • Saat rahat heti käyttöösi omalle tilillesi
 • Tyypillinen laina-aika on 10 vuotta, jonka jälkeen tilanne katsotaan uudelleen
 • Lainamäärä on 50 – 75 prosenttia asunnon arvosta
 • Laina-aikana maksat vain lainan korot
 • Lainan saantiin vaikuttavat asunnon myyntipotentiaali, kunto ja sijainti sekä lainaajan taloustilanne

https://www.aktia.fi/fi/lainat/kaanteinen-asuntolaina

Monipuolista palvelua yhdellä sopimushinnalla ilman yllätyksiä.

VARAA MAKSUTON
SAIRAANHOITAJAN KOTIKÄYNTI.

Suomen Kotihoito auttaa rakentamaan hyvän elämän puitteet. Tarjoamme kiireetöntä kotihoitopalvelua, tukea ja seuraa eläkeläisille sekä muille kotiapua ja hoivapalveluja tarvitseville.

Suomen Kotihoito Oy
Vapaudenkatu 79 B 46, 40100 Jyväskylä (1.3.2023 alkaen)

010 319 2550

info@suomenkotihoito.fi

Luotettava-Kumppani-logo
Back To Top